Håndballskolen spiller minihåndball, 8-11 års lagene spiller flyball, mens lagene fra 12 år og oppover spiller håndball. Spilletid for lag under 12 år er 1x7 min, mens håndballkampene er 1x12 min.

Det er viktig at de lagsmiljøene som skal spille flyball har satt seg inn i reglene på forhånd.
Regler for flyhåndball