For å få Natthåndballen til å bli et vellykket arrangement er det foreldrene på jenter og gutter 13 år som arrangerer kvelden.

Alt fra kiosk, grilling, innmarsj og den sportslige gjennomføringen er foredrestyrt denne kvelden. J/G fra 13 års lagene dømmer flyballturneringen.

Dugnadsoversikt for J/05 - 2019