For å få Natthåndballen til å bli et vellykket arrangement er det foreldrene på jenter og gutter 13 år som arrangerer kvelden.

Alt fra kiosk, grilling, innmarsj og den sportslige gjennomføringen er foreldrestyrt denne kvelden.
J/G fra 13 års lagene dømmer flyballturneringen ( Håndballskolen og opp til 11 år), mens klubbens dommere dømmer kampene på storbane (12- 16 år) og rullestolhåndballen

Vaktliste jenter/gutter 2008